Hoppa till innehåll

Säkra Videomöten i Omsorgen​

Hur du kan jobba

Skapa nya förutsättningar i omsorgen

Utmaningarna för verksamheten växer allt mer. Med Säkra Videosamtal inom omsorgen blir det möjligt att skapa nya förutsättningar för hur man arbetar.

Just nu är det ett högt tryck vad gäller införande av det vi kallar Säker Videokonsultation. Något som både effektiviserar och tillför mervärde i arbetet för personalen. Men även samtidigt förbättrar upplevelsen för brukaren.

Inom omsorgen är mötet mellan personal och brukaren den viktigaste händelsen. Det kan vara ett möte mellan omsorgspersonal och brukare, ett möte med en Sjuksköterska, eller en uppföljning av en fysioterapeut. Oavsett är kontakten viktig. Men det skulle även kunna vara ett samtal om en brukare. Ett samtal mellan omsorgspersonalen och sjuksköterskan om ett fult sår eller andra frågor.

Behovet av dessa möten och kontakter ökar allt mer. Dels så ställer brukaren högre krav på närvaro. Men även för att arbetet med språkutvecklande arbetsplatser blir allt viktigare. Vi vet att det idag finns en utmaning både vad det gäller generationsklyftor men även att mycket omsorgspersonal inte har svenska som förstaspråk.

Vi tycker inte att det skall vara ett problem för att kunna utveckla arbetet. Med ett Säkra Videosamtal för Omsorgen går det att överbygga även dessa utmaningar.

Några exempel

Här kan Säkra Videosamtal användas inom Omsorgen

Omsorgspersonal som genomför säker videokonsultation integrerat med lifecare

Videokonsultaiton

Möjliggör och underlättar i samtalat mellan legitimerad personal och omsorgs-personalen. Minskar bland annat behovet av resor.

Senior som använder digitala samtals videosamtal

Brukarsamtal

I det fall det går att göra uppföljning eller konsultation direkt med en brukare. Vanligt inom fysioterapin.

Säkra videomöten vis SIP och vårdplanering

SIP och vårdplanering

Säkra möten för många deltagare gör det möjligt att genomföra SIP och vårdplanering effektivt.

Sköterska som har gör Videokonsultation med regionens läkare

Regional samverkan

Koppla in regionens läkare, eller andra specialister i samtalet. Möjligt då Digitala Samtal bygger på teknik godkänd av e-sam.

Terapeut genomför Säker Videokonsultation inom omsorgen

Förebyggande hälsa

Ta ett steg längre. Genom att man tillsätta en resurs som bara har till syfte att ringa upp och prata kort med brukarna.

Säkra videomöten vid trygg hemgång

Trygg hemgång

Tjänsten gör det möjligt att samverka mellan kommun och region. Men även att bjuda in till exempel anhöriga till samtalet.

Säkert videosamtal mellan anhörig och senior

I arbetet med psykisk hälsa

Koppla upp samtal mellan brukare och närstående. Eller varför inte mellan brukare. Detta för att som exempel bryta ensamhet.

Säkra Videosamtal för inventering av brukares behov i hemmet

För utredning av insats

Använd Säkra Videosamtal för att filma en brukares hem. För att på så sätt kunna avgöra vilka hjälpmedel som passar.

Kort om införandestöd

Stöd i hela införandet

Vi vet att ni har fullt upp med at hantera den dagliga driften. Vi vet också att ett införande av nya kan behöva stöd. Det för att inte bli liggande i en låda som så många andra investeringar. Vi har därför tagit fram ett införandestöd för Säkra Videosamtal inom Omsorgen. Där vi kan ta mer eller mindre ansvar. Där vi har varit med att göra detta har vi fått goda resultat. 

Några reflektioner från införandet i en komun

80% ansåg att Säkra Videosamtal förbättrade arbetssituationen

På frågan “Skulle du använda videokonsultation i den dagliga driften för att förbättra din arbetssituation” svarade hela 80% av den legitimerade personalen Ja.

75% av omsorgspersonalen ansåg att Säkra Videosamtal ökade tillgängligheten

Omsorgspersonalen upplevde att man fick snabbare svar och kunde ge en bättre vård av brukaren. 

75% av omsorgspersonalen ansåg att tryggheten ökat

Omsorgspersonalen kände sig mer sedd, att det var enkelt att ställa frågor och få det stöd man behövde.

"På 7 minuter mellan två möten kunde jag ringa upp omsorgspersonal på plats och hantera en trasig säng hos en brukare. Något som annars hade fått skjuta på framtiden, då det tagit flera timmar med resa och besök"
Använd återhämtningsbonusen för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg
Fysioterapeut
Vill du veta mer om Säkra Videosamtal inom omsorgen

Boka ett möte